Yeniden Göç

Bilim insanları Atlantik Okyanusu’ndaki balık türlerinin miktar ve dağılımlarının, kış sıcaklıklarındaki değişimden etkilendiklerini keşfetti. Araştırmadaki analizler gösteriyor ki, değişen iklim koşulları balıkçılığı dramatik şekilde etkileyebilir. Artan kış sıcaklıkları geniş alanlarla yayılım sergileyen lüfer benzeri balıklarının mevsimsel göçlerini etkileyebilir. Ilık geçen kışların sonunda, Amerika’nın Doğu Sahillerindeki çinakoplar, daha fazla enerjiye sahip oldukları için, normalde seyahat ettiklerinden daha fazla kuzeye gidebilir. Rutgers Üniversitesi araştırmacıları, Malin L. Pinsky ve James W. Morley, Amerika’nın Doğu Sahillerindeki Cape Hatteras ve Florida arasındaki bölgede yapılan, yirmi altı senelik trol verisinden yararlanarak, toplamda yetmiş üç balık türünü analiz ettiler. Bu analizleri ise, yirmi üç ticari balık türünü kapsayan ticari av miktarlarıyla karşılaştırdılar. Mevsim normallerinden sıcak seyreden kışların ardından, araştırmanın güney sahasındaki türler, kuzeye doğru daha fazla yol kat etti. Analiz edilen türlerin yüzde otuzunun miktarlarında ise, kayda değer bir değişim tespit edildi. Araştırmanın kuzey sahasında ise, sıcak geçen kışların sonucunda, sıcak-su türlerinin miktarları artış gösterirken, soğuk-su türlerinin miktarı ise azaldı. Çalışmaya göre görülüyor ki, kış sıcaklıkları, göç eden balık stoklarının yıllık miktarındaki varyasyonların anahtar faktörü ve balıkçılık yönetimi içinde önemli bir etken. Ülkemize kıyasla, Amerika sahillerinde balıkçılık yönetiminde gelişmiş modellemeler kullanılmaktadır. İklim değişikliğinin balıkçılık üzerindeki uzun dönemli potansiyel etkisini tahmin etmek isteyen yetkililerde, bu analizleri kullandıkları ekosistem-tabanlı-balıkçılık-yönetimi (EBFM) gibi modellemelerin içerisinde kullanabilmektedir. Birbirine bağlı sistemlerde, yetkililerin birçok faktöre (İklim değişikliği, çoklu balıkçılık, av-avcı ilişkisi, global market) aynı zamanda bakabilmesine olanak verir ve balıkçılık yönetiminin (avcılık kotası, av yasakları vs.) değişen koşullarda doğru kararlar alabilmesini sağlar. Global anlamda da, kış sıcaklıklarının analizi, deniz türlerinin sıcaklık değişimlerine verdikleri çabuk tepkinin önemli bir göstergesi olabilir.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

error: Content is protected !!